BIURO ORGANIZACYJNE:
Koordynator: Alicja Majewska
Kierownictwo organizacyjne: Maja Pieta i Irek Mleczko
e-mail:alicja.majewska@icloud.com
Telefon kontaktowy:
Alicja 605 319 990
Irek 601 482 090
Maja 664 719 799